Funderar du på att testa ljusterapi?

ljusterapi

Redan då hösten börjar närma sig, så är det många som känner av en så kallad vintertrötthet och får även ibland en så kallad vinterdepression. Då kan det hjälpa med ljusterapi. Det genom att köpa en eller flera ljusterapilampor. De kallas ibland även för dagsljuslampa eller för sollampa.

Ljusterapi är en slags behandling där du utsätter din kropp och dina ögon för ett ljus som påminner om vanligt dagsljus. Genom att göra det så kan du på ett bra sätt förebygga eller mildra en vinterdepression.

Det är inte fel att tillbringa minst 1 till 2 timmar per dag i ett rum med ljusterapilampor. Det gör att produktionen av melatonin avbryts samt att din dygnsrytm stabiliseras på ett bra sätt.

Vad är en ljusterapilampa?

En ljusterapilampa är helt enkelt en lampa som så att säga imiterar dagsljus. Lamporna i sig har en hög luminans. Det mäts i lux. Lux i sig kan beskrivas enklast genom att det visar på hur mycket av ljuskällans ljus som träffar en viss yta. Under vintern, då solen inte är uppe lika länge, så kan det vara bra att få dagsljus via en ljusterapilampa.

Om du köper en ljusterapilampa så brukar det stå i dess instruktioner hur nära den du ska sitta samt hur länge per dag. Ju starkare lampa det är, desto kortare tid ska du sitta vid den. Det rekommenderas att använda den under morgonen eller dagen, inte kvällstid som är den naturliga
tiden att sova.

Vad innebär en vinterdepression?

En vinterdepression eller en årstidsbunden depression, det är en slags depression som återkommer en viss period av året. Under vintern är det många som känner av det, då det är mindre dagsljus ute. Symtom är bland annat extrem trötthet, nedstämdhet, att man känner sig orkeslös. En del känner även av en ökad aptit eller att de får ett ökat sötsug.