Köp din Ashwagandha på tillskottsbolaget

ashwagandha

Ashwagandha (Withania somnifera), även känd som indisk ginseng, är en ört som används i Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien. Dess rot har en hästlukt och sägs ge styrka och potens som en häst. På sanskrit betyder ashva “häst” och gandha “lukt”. Olika delar av växten används, men den vanligaste tilläggsformen är ett extrakt av rötterna.

Ashwagandha klassificeras som en adaptogen, vilket innebär att den påstås öka kroppens motståndskraft mot stress. Studier på gnagare och cellkulturer tyder på att ashwagandha ger ett brett spektrum av hälsofördelar, men det saknas direkta bevis hos människor för att stödja de flesta av dessa effekter.

Vilka är ashwagandhas främsta fördelar?

Ashwagandha är mest känd för sina anxiolytiska (ångestdämpande) och stressreducerande effekter. Det verkar också minska kortisolnivåerna. Dessutom finns det allt fler bevis för att ashwagandha är effektiv när det gäller att förbättra den totala sömntiden och sömnkvaliteten hos personer med och utan insomni.

Det finns ett ökande intresse för ashwagandha bland idrottare. Ashwagandha har rapporterats förbättra VO2max, och preliminära bevis tyder på att det förbättrar styrkan i över- och underkroppen, kraften i underkroppen och återhämtningen. Det är oklart om dessa effekter kvarstår hos vältränade idrottare. Ashwagandha kan också förbättra parametrarna för spermiekvalitet hos män med fertilitetsproblem.

Vilka är ashwagandhas största nackdelar?

Ashwagandha verkar vara säkert, men det behövs mer långsiktig forskning som är särskilt utformad för att utvärdera dess säkerhet. Ashwagandha kan orsaka mild sömnighet och sedering hos vissa personer.

Hur fungerar ashwagandha?

Ashwagandha innehåller många bioaktiva föreningar, nämligen alkaloider, flavonoider, glykosider, steroider och steroida laktoner. Bland de steroida laktonerna finns withanolider, som anses vara ansvariga för de flesta av växtens fördelar.

De flesta av ashwagandhas fördelar beror åtminstone delvis på dess potenta antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Ashwagandha kan öka nivåerna av antioxidativa enzymer som glutationperoxidas och superoxiddismutas, samtidigt som den hämmar lipidperoxidation. För mer information om verkningsmekanismer, inklusive molekylära mål, se avsnittet Research Breakdown.

Som en del av sin förmåga att minska stress och ångest verkar ashwagandha också påverka hypotalamus-hypofys-binjureaxeln – som spelar en central roll i stressresponsen – vilket framgår av dess förmåga att minska kortisolnivåerna. Dessutom verkar ashwagandha förändra signalering av flera neurotransmittorer, som är dysfunktionella vid ångeststörningar. Dess förmåga att förbättra GABAA-receptorernas signalering, specifikt, tros ligga bakom dess fördelar för sömnen.

Ashwagandha kan förbättra uthållighetsprestanda genom att öka nivåerna av hemoglobin (proteinet i de röda blodkropparna som ansvarar för att transportera syre till resten av kroppen), men fler studier behövs för att bekräfta denna effekt.

Ashwagandhas förmåga att förbättra den reproduktiva hälsan tillskrivs dess antioxidativa effekter i kombination med dess förmåga att öka testosteronnivåerna. Denna effekt är mer anmärkningsvärd hos män med infertilitet och låga testosteronnivåer, men preliminära bevis tyder på att ashwagandha kan öka testosteronnivåerna även hos friska män.

Information om dosering

Studier på ashwagandha har använt doser på 250-600 mg/dag av ett rotextrakt. Det vanligaste doseringsprotokollet är 600 mg/dag uppdelat på två doser, där den ena tas på morgonen till frukost och den andra på kvällen.

Det finns belägg för att 600 mg/dag är överlägset lägre doser för att förbättra sömnen. 600-1 000 mg/dag kan på samma sätt vara mer fördelaktigt än lägre doser för idrottare som genomgår en intensiv träningsregim. Det behövs dock mer forskning för att bekräfta idén om att doser över 600 mg/dag ger större fördelar.

Köp ditt Ashwagandha kosttillskott och många fler hos Tillskottsbolaget.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *